back

Johtaako yli 80% verkkosivuista laittomaan henkilötietojen käsittelyyn?

Perjantaina 5. päivä marraskuuta Irish Council for Civil Liberties (“ICCL”) julkaisi tiedotteen liittyen IAB Europen kehittämään TCF 2.0:aan. TCF tulee sanoista “Transparency and Consent Framework” ja se on eräänlainen standardi verkkosivuilla tapahtuvaan suostumuksen keräämiseen.Tiedotteessaan ICCL kertoi ‘voittaneensa’ vuosia kestäneen kampanjan, jonka kohteena ovat olleet IAB Europen kehittämä TCF 2.0 suostumusstandardi sekä Googlen Real-time-bidding (“RTB”) mainosalusta. ICCL mukaan IAB Europen on todettu ‘riistäneen’ sadoilta miljoonilta eurooppalaisilta heidän perusoikeuksiaan. Googlen RTB:tä kutsutaan puolestaan ‘maailman suurimmaksi tietoturvaloukkaukseksi’, joka välittää Internetin käyttäjien käyttäytymis- ja sijaintitietoja tuhansille yrityksille miljardeja kertoja päivässä.Asia liittyy syksyllä 2020 Belgian valvontaviranomaisen julkaisemaan raporttiin, jonka mukaan alustavien havaintojen mukaan TCF 2.0 rikkoisi GDPR:ää. Belgian valvontaviranomainen on saanut nyt päätösluonnoksen aikaiseksi, joka toimitetaan GDPR:n one-stop-shop mekanismin mukaisesti muiden jäsenvaltioiden valvontaviranomaisille kommentoitavaksi.Elämme siis jännittäviä aikoja ja odotamme kunhan Belgian valvontaviranomaisen päätösluonnos julkaistaan. Joka tapauksessa päätös todennäköisesti johtaa jälleen kerran isoihin muutoksiin “evästesuostumusta” koskevien pyyntöjen osalta. Yritysten kannalta pelottavinta lienee se, mitä tapahtuu henkilötiedoille, jotka on kerätty ilman pätevää suostumusta. Rekisterinpitäjänhän tulisi poistaa tällaiset tiedot pyytämättäkin, mutta uskaltaako kukaan valvontaviranomainen lähteä määräämään tietojen poistoa, sillä tällä voi olla erittäin isot seuraukset liiketoiminnan kannalta. Jäämme siis odottelemaan.

 

Mikäli oman verkkosivustosi evästetilanne askarruttaa, ole rohkeasti yhteydessä. Meidän kautta saat konsultoinnin lisäksi nyt myös teknisen ratkaisun suostumusten kyselemiseen. Tämä kaikki kotimaisin voimin ja suomenkielellä!