back

"Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa"

Alma Median DPO Matti Venho on jalkauttanut onnistuneesti PrivacyAntin tietovirtakaaviot liiketoimintoihin ja tehnyt tietosuojadokumentaation tuottamisesta koko organisaation asian.

 

 

Matti Venho – Alma Media, DPO

 

"PrivacyAnt Software on tehty nimenomaan tietosuojavaatimusten täyttämistä varten, joten sen käyttäminen on luonut yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta erityisesti dokumentointiin. Käyttöä helpottaa myös se, ettei PrivacyAnt Softwaren käyttäjän tarvitse olla alan asiantuntija, vaan asiantuntijat ovat laatineet ohjelmiston valmiiksi, jolloin peruskäyttäjän on helppo antaa tarvittavat tiedot.

 

PrivacyAnt Softwaren tietovirtakarttojen avulla on helppo luoda kattava kuvaus monimutkaisista järjestelmäkokonaisuuksista. Sanonta ”kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” pitää PrivacyAnt Softwaren kohdalla erityisen hyvin paikkansa. Selkeiden tietovirtakarttojen ja kansainvälisiä siirtoja kuvaavien karttojen avulla saa hetkessä kattavan yleiskuvan kokonaisuudesta, jonka selvittäminen muuten olisi erittäin työlästä.

 

Tietovirtakarttojen laatiminen on pakottanut toteuttamaan kattavan selvityksen yhtiömme yhteistyökumppaneista ja heidän kanssaan laadituista sopimuksista. Tämä taas on edesauttanut keskitettyä sopimustenhallintaa. Tietovirtakarttojen avulla on myös kyetty havaitsemaan ja poistamaan turhia datayhteyksiä, sekä hahmottamaan tarpeettoman monimutkaisia järjestelmätoteutuksia. Tämä on edesauttanut selkeyttämään ja virtaviivaistamaan toimintaa.

 

PrivacyAnt Softwaren avulla olemme onnistuneet jalkauttamaan tietosuojadokumentaation tuottamisen koko organisaation asiaksi. Dokumentaation laatiminen on helppoa ja sen jälkikäteinen muokkaaminen kohtuullisen vaivatonta. Lisäksi, kun dokumentaatio on vakiomuotoista ja saatavilla keskitetysti yhdestä paikasta, myös tietosuojavaatimusten noudattamisen valvonta onnistuu paremmin.

 

Suomalaisena yhtiönä yhteistyömme PrivacyAnt Oy:n kanssa on ollut alusta saakka helppoa ja sujuvaa. Yhtiön edustajat ovat helposti tavoitettavissa ja koemme, että asiakasta kuunnellaan. Näin ei aina voine sanoa suurten ulkomaisten yhtiöiden osalta. Erityisen tyytyväisiä olemme olleet asiakkaalta tulevien kehitysideoiden huomioimiseen. Useat kehitysideamme on otettu positiivisesti vastaan ja monet niistä on myös toteutettu. Olemme kokeneet, että PrivacyAnt Softwarea kehitetään aidosti asiakkaiden tarpeisiin."