back

Tietosuojauutisia viikoilta 48 ja 49

NOYB aikoo vielä organisaatiot jatkossa suoraan oikeuteen

 

NOYB on monelle tuttu tekemistään valituksista tietosuojan valvontaviranomaisille ympäri Eurooppaa. Nyt NOYB kertoo haastattelussa aikovansa jatkossa keskittyä enemmän oikeudenkäynteihin. Tämä on odotettava veto, sillä moni on jo pitkään kyseenalaistanut valvontaviranomaisten hitauden käsitellä kansalaisten tekemiä valituksia. Odotettavissa on myös 5000 - 10000 uutta valitusta koskien verkkosivujen evästebannereita. Käy lukemassa lisää täältä.

 

Facebookin artikla 30 seloste käsittelytoimista sisältää vain 4 sivua

 

NOYB julkaisi uusimmassa adventtijaksossaan Facebookin artikla 30 mukaisen selosteen käsittelytoimista. Kaikkien yllätykseksi seloste sisälsi vain 30 sivua, mikä on asiantuntijoiden mukaan lyhyempi kuin pienellä jalkapallojoukkueella. Jopa Suomen tietosuojavaltuutetun seloste sisältää 25 sivua, mikä herättää kysymyksen siitä, onko Facebook onnistunut dokumentoimaan kaikki käsittelytoimensa asianmukaisella tavalla. Lue lisää aiheesta täältä.

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto huomautti organisaatiota WhatsAppin käytöstä henkilötietojen käsittelyssä

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto antoi ratkaisun, jossa se kertoo huomauttaneensa siivousalan yritystä WhatsAppin käytöstä henkilötietojen käsittelyyn. Yrityksen kerrottiin välittäneen asiakastietoja työntekijöilleen WhatsAppin kautta. Tietosuojavaltuutettu katsoo, että WhatsAppissa yritys ei voi kontrolloida henkilötietojen käsittelyä, jolloin erilaisten GDPR -velvoitteiden toteuttaminen on hankalaa. Käy lukemassa lisää aiheesta täältä.

 

UK:n ICO ilmoitti aikeistaan sakottaa ClearView AI:ta sääntelyn vastaisesta henkilötietojen käsittelystä

 

UK:n ICO ilmoitti aikeistaan antaa 17 miljoonan punnan hallinnollinen seuraamusmaksu ClearView AI:lle, joka tarjoaa pääosin viranomaisille ohjelmistoa kasvojentunnistukseen esimerkiksi rikosten tutkintaa varten. Päätös liittyy yhdessä Australian tietosuojaviranomaisen kanssa suoritettuun tutkintaan, jonka mukaan huomattava osa UK:n kansalaisten henkilötiedoista on kerätty erilaisista lähteistä ilman informointia rekisteröidyille. Kasvokuvien keräämiseen ja käyttöön kasvojentunnistuksessa ei ole ollut ICO:n mukaan oikeusperustetta. Lue lisää täältä.

 

Saksalainen tuomioistuin: Yliopistolta kiellettiin evästebannerin käyttöverkkosivuilla Schrems II ongelmien takia

 

Saksassa tuomioistuin on antanut ratkaisun, jonka mukaan paikallista Yliopistoa kielletään jatkamasta CookieBot -nimisen työkalun käyttöä verkkosivuillaan. Kyse liittyy kanteluun, jossa rekisteröity katsoo hänen henkilötietojaan siirtyvän evästebannerin käytön myötä Yhdysvaltoihin. Päätöksellä voi olla laajojakin seurauksia huomioiden, kuinka monen palvelun yhteydessä 'digitaalinen jalanjälki' päätyy Yhdysvaltalaisten palveluntarjoajien palvelimille. Lue lisää päätöksestä täältä.